سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى

سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى” که هر هفته همراه با رضا بدیعى کنشگرسیاسى و فعال حقوق بشرى هستیم و میهمان این هفته”رضا علوی “نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی که در مورد عواقب مخالفت پرزیدنت ترامپ با توافق” برجام” سخن بمیان آورده شد “رضا علوى ” در این گفتگو به شش دلیل و مورد ناشى از این پرداخت و بویژه تاثیر آن در حکومت ایران که سرکوب بیشتر جنبش دادخواهى و فقر و فشار اقتصادى بر مردم خواهد داشت ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو + یازده =