٢۶ مهر همراه با اخبار و اعتراضات کارگری برنامه ای از رادیو در گفتگو با “امیر جواهری لنگرودی “مدافع حقو ق کارگران

امروز ٢۶ مهر اخبار بروز زندانیان سیاسى و عقیدتى و اخبار اعتراضات و جنبش کارگرى را به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرسانیم ، نخست “امیر جواهرى” سخن خود را از پیام “رضا شهابی”زندانى سیاسى محبوس در زندان رجایى شهر آغاز کرده و بخشى از این پیام را که امروز ٢۶ مهر ارسال شده براى شنوندگان خواند و سپس به تبعید”آرش صادقى” این چهره شناخته شده سیاسى به زندان رجایى شهر کرج که بدستور چهار محالى رییس زندان اوین انجام گرفته اشاره رفت ، آنگاه در مورد نامه “محمد نظرى” زندانى سیاسى محبوس در رجایى شهر کرج که امروز ٢۶ مهر و در ٨١ مین روز اعتصاب غذاى خود نوشته توضیح دادند ، این زندانى در بخشى از نامه خود اشاره نموده که : آهاى مردم ، بى کس ترین زندانى این شهرم ! شهرى که با نام زندانش عجین شده است . در ادامه گزارش امیر جواهرى به چند خبر و اعتراض کارگری در چند روز گذشته اشاره شد ، صدای زندانیان سیاسى ، کارگر، معلم و کنشگر اجتماعی باشیم ، با هم به پای این گفتگو بنشینیم !

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × سه =