اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا: امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون :
فقدان از دست دادن علی اشرف درویشیان ، از میان محرومان برخاست ؛ با محرومان ماند و برای محرومان نوشت ، یادش ماندگارو پایدارو دستگری و به زندان کشاندن محمود صالحی چهره شناخته شده کارگری ، وضعیت بد جسمی رضا شهابی و محمد نظری و اعلام تجمع و گرد هم آیی هشتم آبان پیشکسوتان کشوری و لشکری در برابر سازمان برنامه و بودجه و تحص رو زهای نهم و دهم و یازدهم آبان برای پیگیری مطالبات خویش ، با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه + 2 =