بدرقه مردم براى وداع با “على اشرف درویشیان “در گورستان( بهشت ) بی بی سکینه، همراه با پیام ” میترا درویشیان

مراسم خاکسپارى بزرگمرد و نویسنده توانا ” على اشرف درویشیان” که هموار یار و یاور زحمتکشان بود و در دفاع از “داد” به بیدادگران نه گفت ، این مراسم در آرامستان بهشت سکینه در آزاد راه کرج -قزوین برگزار میشود ، پیام سپاس”میترا درویشیان” نویسنده و فعال حقوق بشر را که براى سپاس از مردم فرستاده شده ، همراه هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × سه =