آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ در ١۴ آبانماه١٣٩۶

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشید در چهاردهمین روز آبانماه چون هر یکشنبه مهرشید ایرانى از ساعت ١٣تا١٨ رادیو فرهنگ صداى مهر و دوستى در کنار شنوندگان ارجمند با برنامه هاى گوناگونى که فراهم آورده میباشد، سخن نخست از “منصور تهرانى ” ترانه سرا و فیلمساز را خواهیم شنید و سپس همراهى با برنامه اولدسانگس از “پرویزمریخى “موسیقیدان ، گفتگوهاى این هفته :گفت و شنود با” رضا شریفى بوکانى” زندانى سیاسى پیشین در موردشرایط “محمد نظرى”همبند سابق خود که در اعتصاب غذا میباشد ، سپس گفتگو با خانم”فریبا کمال آبادى”یکى از مدیران جامعه بهایى ایران پس از ده سال زندان از تبعیض علیه دگر اندیشان میگوید ، آنگاه گفت و شنود با “نجیبه صالح زاده” همسر “محمود صالحى” زندانى سیاسى در مورد شرایط نگران کننده جسمى وى و در پایان یک گفتگوى ویژه و شنیدنى با خانم “مژگان صیامى اردبیلى” روزنامه نگار و نویسنده و فعال حقوق زنان در مورد علت بازداشت وى و اتهامات بى پایه براى ایشان ، یادها و ماندگارهاى این هفته : ١٣ آبان سالروز شهادت ستار بهشتى کارگر و وبلاگ نوبس را گرامى خواهیم داشت ، ١٣آبان سالروز اعدام فعال سرشناس کرد “شیرکو معارفى” میباشد همراه با یادش خواهیم بود ، دربخش شاهنامه و گرانمایگان سخنور بخش سوم ” رستم نامه ” از ملک الشعرا بهار را خواهیم داشت ،اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت ، برنامه ای از رادیو فرهنگ با تهیه و اجراى “امیر جواهری لنگرودی ” مدافع حقوق کارگران را خواهیم شنید که در گرامیداشت یاد على اشرف درویشیان و بازداشت محمود صالحى میباشد که همراه با شعر خوانى على اکبر درویشیان در سوگ على اشرف درویشیان خواهد بود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 − 2 =