اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا: امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

در هفدهمین روز ماه آبان همراه شدیم از رادیو فرهنگ با”امیر جواهری لنگرودی “مدافع حقو ق کارگران و پیرامون اخبار بروز شده جنبش مردمى و اعتراضات کارگرى در گفتگو شدیم که از جمله :وضعیت اسفبار محمود صالحی در بیمارستان ، اوضاغ بد جسمی رضا شهابی و احکام دادگاهی ابراهیم مددی ، داوود رضوی و علیرضا ثقفی و … ، وضعیت دشوار ٣۴ هزار نفر قرارداد موقتی در صنعت نفت ، تجمع کارگران صنایع جوب و کاغذ، اوضاع نابسامان کولبران ، در تهران هفته ای ۵٠٠ نفر براثر الودگی هوا کشته می شوند، عامل مرک ۴٣ کارگر در انفجار معدن یورت آذر شهر کارفرمای معدن یعنی بسیج می باشد. همچنین کمپین اعتراضی کارگران بیکار در خوزستان و عسلویه و کردستان و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم !

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده + 5 =