گفت و شنود رادیو فرهنگ با “عباس خرسندى” دبیر جبهه دمکراتیک برون مرز در مورد کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران

در این گفتگو ” عباس خرسندى” از تلاشهاى گسترده چندساله براى هماهنگى نیروهاى دادخواه حول محور دمکراسى خواهى سخن بمیان آوردند و اشاره نمودند که نیروهاى نفوذى حاکمیت اسلامى همواره مانعى از برگزارى چنین کنفرانس هایى بوده و ما همیشه با چنین ترفندهایى مراجه بوده ایم که خوشبختانه با آگاهى نیروهاى سیاسى پس از گذشت سالها این کنفرانس براى نخستین باز قرار است تشکیل شود و احزاب گوناگون از کردستان ، ترکمن صحرا ، خوزستان ، لرستان ، آذربایجان ، بلوچستان و … در آن فعالانه شرکت خواهند داشت ، توجه دوستان را به شنیدن این گفتگوى مهم که در راستاى گذار به دمکراسى خواهى میباشد جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شش − یک =