روزجهانى نویسنده زندانى

روزجهانى نویسنده زندانى

طرحى از مجموعه قلم”میثم حسینی” کاریکاتوریست

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه + 15 =