گفت و شنود رادیو فرهنگ با”فرامرز بختیار ” دبیر حزب بختیارى،لرستان، کهکیلویه و بویر احمدى در مورد برگزاى نخستین کنفرانس دمکراسى خواهان ایران

در تاریخ ٢٧ آبان ١٣٩۶ برابر با ١٨ نوامبر ٢٠١٧ نخستین کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران در شهر کلن با حضور نمایندگان احزاب ، سازمانها و شخصیت هاى سیاسى برگزار گردید و در پایان این کنفرانس شرکت کنندگان پیرامون پنج بند به توافق رسیدند که مهمترین آن گذار مسالمت آمیز از جمهورى اسلامى به دمکراسى میباشد ، در این کنفرانس یکى از احزاب شرکت کننده حزب”بختیارى، لرستان ، کهکیلویه و بویراحمد ” بود که آقاى فرامرز بختیار دبیر آن میباشد ، در این گفتگو نخست به چگونگى تشکیل حزب و سپس به دستاوردهای کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران آشنا میشویم و در ادامه گفتگو به چشم انداز اتحاد میان احزاب مختلف براساس پلاتفرم کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان اشاره شد که میتواند حقوق همه مردم ایران را در بر بگیرد و این خواسته ها با عبور از حاکمیت دیکتاتورى و رسیدن به آزادى برآورده میشود ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 3 =