گفت و شنود رادیو فرهنگ با”یوسف کر ” دبیر سازمان فرهنگى و سیاسى خلق ترکمن در مورد برگزاى نخستین کنفرانس دمکراسى خواهان ایران

در تاریخ ٢٧ آبان ١٣٩۶ برابر با ١٨ نوامبر ٢٠١٧ نخستین کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران در شهر کلن با حضور نمایندگان احزاب ، سازمانها و شخصیت هاى سیاسى برگزار گردید و در پایان این کنفرانس شرکت کنندگان پیرامون پنج بند به توافق رسیدند که مهمترین آن گذار مسالمت آمیز از جمهورى اسلامى به دمکراسى میباشد ، در این کنفرانس یکى از سازمانهاى شرکت کننده ” سازمان فرهنگى و سیاسى خلق ترکمن ” بود که در این گفتگو همراه شدیم با دبیر این سازمان آقاى ” یوسف کر” و در ابتداى سخن یاد جانباختگان راه آزادى ” توماج ، مختوم، واحدى و جرجانى ” از ترکمن صحرا را گرامیداشتیم و سپس به تاریخچه کوتاهى از تشکیل شوراها و سازمان فرهنگى و سیاسى و سرکوب خشن و بیرحمانه جمهورى اسلامى در منطقه ترکمن صحرا اشاره شد و آنگاه به چگونگى تشکیل و سپس به دستاوردهای کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران آشنا میشویم و در ادامه گفتگو به چشم انداز اتحاد میان احزاب مختلف براساس پلاتفرم کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان اشاره شد که میتواند حقوق همه مردم ایران را در بر بگیرد و این خواسته ها با عبور از حاکمیت دیکتاتورى و رسیدن به آزادى برآورده میشود ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × پنج =