گفت و شنود رادیو فرهنگ با”رضا خندان مهابادى” عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در مورد کمک به زلزله زدگان و مراسم یاد بود “على اشرف درویشیان”

درود و مهر ، از رادیو فرهنگ همراه شدم با ” رضا خندان مهابادى” عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و نخستین پرسشم در مورد فعالیت مشترک با زنده یاد” على اشرف درویشیان” و آنگاه در مورد علت برگزار نشدن مراسم یادبود این نویسنده مردمى و آزادیخواه بود ، آقاى خندان مهابادى در پاسخ به کارهاى مشترک از جمله اشاره داشتند به “فرهنگ ١٩ جلدى افسانه هاى مردم ایران” و کتاب هفت جلدى “داستانهاى محبوب من “که نقد و بررسى هشتاد سال داستان نویسى کوتاه ایران است و آثار دیگر ، سپس به علت ممانعت از برگزارى مراسم یادبود على اشرف درویشیان که قرار بود از سوى کانون نویسندگان و خانواده ایشان برگزار شود توضیح داده شد ، در بخش دیگر آقاى ” رضا خندان مهابادى” در مورد کمک به زلزله زدگان اخیر غرب کشور مطرح نمودن که بخشى از کار کانون حضور در عرصه هاى اتسانى است و در زلزله رودبار و بم در کنار مردم حضور فعال داشته و توانست با یارى کمک هاى مردمى در بم دانشگده اى بسازد و در زلزله رودبار مدرسه اى ساخت و اکنون هم در یارى رساندن به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه شماره حسابى اعلام کرده تا بتواند با یارى مردم کمک رسان باشد و این شماره در بانک پارسیان میباشد و به نامهاى محمدرضا باطنى و ایرج کابلى و رضا خندان مهابادى میباشد و این شماره ها میباشد که در اختیار شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ قرار میگیرد :
۴٧٠٠٠۵٣٨١٣٢۶٠٢ و شماره کارت : ۶٢٢١٠۶١٢١٠۶٧٩٩٣۴ و شماره شبا : ir ۴٣٠۵۴٠١٠٧٠۴٧٠٠٠۵٣٨١٣٢۶٠٢
در ادامه یاد محمد مختارى در سالروز قتل وى گرامى داشته شد و اعلام شد که روز ١٧ آذر مراسمى به یادشان برگزار خواهد شد ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − سیزده =