گفت و شنود رادیو فرهنگ با”یعقوب نجاری “مربی درجه یک فدراسیون جودو در مورد باخت عمدى و اجبارى ورزشکاران و ریشه یابى آن

در این گفتگو نخست آقاى نجارى به تاریخچه اى اشاره داشتند که چگونه نخستین بار در زمانى که على اکبر ولایتى وزیر امورخارجه ایران را داشتند این شیوه غیر ورزشى و بدور از اخلاق پایه گذارى شد که ورزشکاران ایرانی در میادین و رقابتهاى ورزشى نباید باتیم و یا ورزشکاران اسراییلى مسابقه بدهند ، سپس در ادامه این گفتگو از نمونه هاى بسیارى نامبرده شد که بهمین خاطر قهرمانان ایرانى از کسب مدال محروم و یا از دور مسابقات حذف شده اند ، جمهورى اسلامى بیشتر کمک کرده به ورزشکاران اسراییلى براى کسب مدال و اینکه پرچم آن کشور به اهتزاز در آید و سرودملى آنان طنین انداز گردد ، در بخش دوم گفتگو به افتضاح دیگر دست اندرکاران ورزش ایران اشاره شد که در مسابقات کبدى مربى مرد تیم تایلند را روسرى بر سر میکنند و بیشتر مایه آبروریزى جامعه ورزشى میگردند ، این مسابقات در شهر گرگان انجام شده است ، در پایان آقاى یعقوب نجارى به بیان نظرات خود پرداختند و سیاست حاکم بر ورزش ایران را اسف بار خواندند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + 13 =