گفت و شنود رادیو فرهنگ با”حافظ فاضلى ” عضو دفتر سیاسى حزب تضامن دمکراتیک اهواز در مورد برگزاى نخستین کنفرانس دمکراسى خواهان ایران

در تاریخ ٢٧ آبان ١٣٩۶ برابر با ١٨ نوامبر ٢٠١٧ نخستین کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران در شهر کلن با حضور نمایندگان احزاب ، سازمانها و شخصیت هاى سیاسى برگزار گردید و در پایان این کنفرانس شرکت کنندگان پیرامون هشت بند به توافق رسیدند که مهمترین آن گذار مسالمت آمیز از جمهورى اسلامى به دمکراسى میباشد ، در این کنفرانس یکى از سازمانهاى شرکت کننده “حزب تضامن دمکراتیک اهواز ” بود که در این گفتگو همراه شدیم با آقاى حافظ فاضلى عضو دفتر سیاسى این حزب ، در ابتداى سخن نخست به شرح کوتاهى از تشکیل حزب و اهداف آن اشاره شد و آنگاه به چگونگى تشکیل و سپس به دستاوردهای کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران آشنا میشویم و همچنین به چشم اندار پیش روى و تشکیل یک آلترناتیو قدرتمند در برابر جمهورى اسلامى ، آقاى فاضلى شوراى دمکراسى خواهان را ادامه کمیته هماهنگى در عمل دانستند و در ادامه گفتگو به چشم انداز اتحاد احزاب و سازمانهاى دیگر دو پیرامون اهداف شورا اشاره شد ، توجه دوستان را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × دو =