اخبار و اعتراضات کارگری در یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون : پیام محمود صالحی در فیس بوکش مبنی بر پیش بسوی سازماندهی مردم زلزه زده جهت تامین نیازهایشان، واردات ۶۰۰ بنز و پورشه به نام زنی که به نان شب محتاج است ،رضا شهابی در زندان دچار سکته شده و نامه کلکتیو سندیکاههای فرانسوی برای قبول درمان او در فرانسه به شخص خامنه ای ، اعلان پایان اعتصاب موقت کارگران نیشکر هفت تپه و پیام مهم سندیکای نیشکر هفت تپه به فرقه گرا ها و مدعیان مدافع کارگران،اعتصاب و اعتراضات کارگران در سطوح گوناگون و مسئله بودجه و ارقام نجومی برای موسسات بی نام و نشان اسلامی و در برابر خالی بودن سفره کارگران و زحمتکشان و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 4 =