گزارش و تفسیر ” جواد لعل محمدى” نویسنده و فعال مدنى از جنبش اعتراضى مردم مشهد و سایر شهرها

”جواد لعل محمدی “نویسنده و فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان ایران امروز ٨ دیماه از جنبش و اعتراض مردم مشهد و سایر شهرها ى ایران ، این گزارش را در اختیار رادیو فرهنگ قرار دادند ” امروز مخالفتی گزنده و کوبنده صورت گرفت که اسباب خوشحالی همگان را فراهم آورده است”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 4 =