گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” هاشم خواستار” نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان در مورد خیزش و اعتراضات مردمی در ایران

هم اکنون از رادیو فرهنگ در گفتگو بودم با هاشم خواستار نماینده کانون صنفى معلمان در خراسان و در مورد خیزش مردم ایران بویژه در شهر مشهد از ایشان چند پرسش داشتم ، آقاى خواستار به ریشه و علت این تظاهرات بزرگ ضدحکومتى اشاره کردند و از فساد و منش دیکتاتورى مطلق حکومت سخن گفتند و اینکه مردم ایران خواهان حکومتى آزاد و دمکراتیک که از مردم برخاسته باشد هستند ، آقاى خواستار خواهان کناره گیرى خامنه اى و حکومت از قدرت شد و خواستند که قدرت را به مردم و نمایندکان راستین آنها واگذارند و صداى انقلاب را بشنوند ، همچنین از حضور گسترده بانوان در خیزش هاى مردمى سپاسگزار بودند و آنرا نشانه پیروزى دانستند ، به تظاهرات گسترده مردم که امروز در تهران و سایر شهرها اتفاق افتاد و سرکوب خشن این تظاهرات از سوى نیروهاى سرکوبگر اشاره شد و در پایان آقاى خواستار پیامى براى رسانه هاى خارج از کشور بویژه رادیو و تلویزیونها داشتند که بیشتر به انعکاس مبارزات مردم ایران بپردازند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + 17 =