ادامه بازداشت دانشجویان ” سهامرتضایى و امین اصانلو “

به گزارش رادیو فرهنگ در ادامه بازداشت فعالین دانشجویى روز گذشته امین اصانلو دانشجوی دانشگاه تهران دیشب ١٣ دیماه در منزل خود بازداشت شد ، همچنین سهامرتضایی دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه_تهران امروز ١۴ دیماه در خانه مسکونى خود دستگیر شد.در روزهاى گذشته ” سهیل آقا زاده” و ” سینا عمران ” و ” محمد شریفى ” نیز بازداشت شده اند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده + 3 =