گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” عباس خرسندى” سخنگوى شوراى دمکراسى خواهان ایران و دبیر جبهه دمکراتیک برون مرز ، در ارزیابى خیرش آزادیخواهانه مردم ایران

امروز ١۶ دیماه از رادیو فرهنگ همراه شدیم با آقاى عباس خرسندى زندانى سیاسى سابق ، سخنگوى شوراى دمکراسى خواهان ایران و دبیر جبهه دمکراتیک برون مرز و از ایشان در مورد دیدگاه شورا و ارزیابى رشد خیزش هاى مردمى پرسان شدیم ، در پاسخ به پرسش هاى مطرح شده آقاى خرسندى تاکید بر این نکته داشتند که مردم ایران در شعارهاى خود از حکومت عبور کرده اند و خواستار آزادى و برابرى هستند خشونتهاى ایجاد شده از طرف نیروهاى سرکوبگر دولتى انجام گرفته و جنبش مردم همواره مسالمت آمیر بوده ، نقش شورا و احزاب و سازمانهایى که در آن حضور دارند در کنار مردم بودن است و پرهیز از هرگونه خشونت براى عبور از جمهورى فاسد و دیکتاتور جمهورى اسلامى است ، در ادامه این گفتگو “عباس خرسندى ” اشاره داشتند که با حمایت همه جانبه شورا و جبهه از خواسته هاى اساسى مردم ایران ، خواهان این شدند که باید قدرت به صاحبان اصلى این آب و خاک که مردم میباشند باز گردانده شود ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 5 =