گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” محمد ملکى ” در مورد خیزش هاى اعتراضى مردم ایران و پیام وى به مبارزین راه آزادى

در هفدهمین روز از دیماه در گفتگویى با استاد دکتر محمد ملکى از رادیو فرهنگ همراه شدیم و ارزیابى ایشان از پیشینه اعتراضات مردمى را شنیدیم ، در این گفتگو آقاى ملکى پیامى براى مردم بویژه جوانان داشتند و اینکه بجاى شعار مرگ از شعار ننگ استفاده شود و مجرمین و مستبدین به پاى میز محاکمه عادلانه سپرده شوند ، پرهیز از خشونت و اعتراض مسالمت آمیز از دیگر پیام دکتر محمد ملکى میباشد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + چهارده =