گفت و شنود رادیو فرهنگ با” ناصر زراعتى” نویسنده و مستند ساز در مورد بیانیه کانون نویسندکان ایران و نقس هنرمندان در حمایت از خیزش آزادیخواهى مردم

در گفتگوى امروز ما به نقش نویسندگان و هنرمندان در جامعه اشاره شد و اینکه مانند مردم دیگر هستند و نباید خود را بخاطر شغل و حرفه اى که دارند جدا از مردم بدانند و از همین را بگویند که هنرمندان نباید در سیاست وارد شوند و این سخن اشتباهى که در میان برخى نویسندگان و یا هنرمندان و موسیقیدانان وحود دارد ، کانون نویسندکان با سابقه نیم قرن فعالیت همواره از جنبش هاى آزادیخواهى مردم براى آزادى چه در زمان حکومت گذشته و چه در جمهورى اسلامى حمایت کرده و هزینه هاى سنگین از جمله قتل اعضا کانون ، زندان و یا تبعید داده است ، امروز هم با موج جنبش آزادیخواهى و سرکوب گسترده و خشن آن از سوى حکومت کاتون نویسندگان در دفاع از آزادى و حقوق اولیه مردم بیانیه اى تحت عنوان ” “دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه” صادر نموده و از مردم و خواسته هاى آنها براى رسیدن به آزاده حمایت کرده است ، بشنویم با هم این گفتگو را

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده + 3 =