گفت و شنود رادیو فرهنگ با خانم ” فرنگیس مظلوم” مادر زندانى سیاسى ” سهیل عربى” در مورد تحصن امروز برابر زندان اوین

گفت و شنود رادیو فرهنگ با خانم ” فرنگیس مظلوم” مادر زندانى سیاسى ” سهیل عربى” در مورد تحصن امروز برابر زندان اوین و شنیدن گزارش کاملى از آنچه امروز در این تحصن گذشت ، یکى شدن صف دراویش و سایر دانشجویان و خانواده زندانیان سیاسى و آزادى یکى از دانشجویان از زندان بنام محمود که در میدان انقلاب باز داشت شده بود ، همچنین در این گفتگو از آخرین شرایط سهیل عربى آگاه شدیم و قرار است که در تاریخ دوم بهمن دادگاه وى برگزار شود، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × چهار =