گفت و شنود رادیو فرهنگ با گروه هنرى ” زردیواش” در مورد مسئولیت هنرمندان در دفاع از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

جنبش هاى مردمى و دادخوهانه که براى بدست آوردن آزادى و رهایى در مبارزه میباشند به حمایت هاى گسترده اى از جمله هنرمندان مواجه هستند در این پیوند و بویژه مسئولیت هنرمندان در دفاع از خیزش هاى اخیر مردمى بن مایه گفتگوى امروز رادیو فرهنگ با “پیام و پدرام ملکوتى ” از گروه هنرى ” زردیواش ” میباشد ، هر دو هنرمند نظرات خود را در اینمورد ابراز کردند و دو طول برنامه آشنا میشویم با کارهاى حمایتى این گروه و به یکی از ترانه هایى که به تازگى و به زبان انگلیسى در پشتیبانى از مبارزات مردم اجرا نموده اند گوش خواهیم داد ، هر دو هنرمند جداگانه پیشنهاد و پیامى براى شنوندگان رادیو فرهنگ دارند که توجه شما را به شنیدن آن جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × یک =