گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” شعله پاکروان ” در مورد شکایت ایرانیان از “هاشمى شاهرودى” بعنوان جنایتکار علیه بشریت و همچنین دستاوردهاى جنبش اعتراضى مردم

در گفتگوى امروز خانم پاکروان گزارش کاملى از آنچه در چند روز گذشته در شهر هانور و هامبورگ بخاطر بسترى شدن ریس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد براى شنوندگان ارائه دادند و از فرار مفتضحانه جنایتکارى که فرمان اعدام و زندان را در دوران ریاستش بر قوه قضاییه صادر میکرد توضیح دادند ، فرارى که شتابزده و با پوشاندن چهره و مخفى شدن در زیر عبا بود و این یک پیروزى معنوى براى جنبش دادخواهى بود و به پاى میز محاکمه کشاندن همه جنایت کاران در هر پست و مقامى ، دو ادامه این گفتگو خانم شعله پاکروان از نامه فرزندش ” ریحانه جبارى “به هاشمى شاهرودى که آنزمان در ریاست قوه قضاییه بودند یاد کرد و بخشى از آنرا براى شنوندگان خواندند ،در ادمه این گفتگو خانم پاکروان همدردى خود را با مادران شهداى اعتراضات اخیر بویژه مادر سینا قنبرى که در زندان کشته شد اعلام نمودند و از مادران خواستند که به جنبش دادخواهى مادرانه ها بپیوندند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × دو =