گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” حسن نایب هاشم” در موردشکنجه و کشته شدن بازداشتی هاى اخیر اعتراضات مردمى در زندانهاى ایران

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با دکتر ” حسن نایب هاشم ” مسئول نهاد «همه حقوق بشر، برای همه در ایران» و در مورد کشته شدگان دستکم یازده تن از بازداشت شدگان حرکت اعتراضى و دادخواهانه مردم ایران در زندانها به گفتگو پرداختیم ، نامه کشته شدگان که توسط خوراندان قرص متادون و یا در زیر شکنجه به شهادت رسیدند بدین شرح میباشد ؛ از اراک ” وحید حیدرى و شهاب ابطحى زاده ” از سنندج ” حسین قادرى ، کیانوش زندى ، سارو قهرمانى ” از تهران “سینا قنبرى ” از کرج ” حسن ترکاشوندى” از دزفول ” محسن عادلى” از زنجان ” محمد نصیرى”از چالوس ” على پولادى” و امروز آگاه شدیم جنازه مریم ( فروزان ) جعفرپور که از بازداشتى هاى اخیر بوده تحویل خانواده داده شده است ، در این گفتگو حسن نایب هاشم به نقش نهادهاى حقوق بشرى در افشاى این جنایتهاى جمهورى اسلامى اشاره داشتند و از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران خانم عاصمه جهانگیر نام بردند که پیگیر چنین رویدادهایى در ایران میباشند و گزارشى از نقض مستمر حقوق بشر در ایران در دست تهیه میباشد ، همچنین آقاى نایب هاشم از نا پزشکانى که در زندان هستند و غیر مسئولانه به بازداشتى ها قرص متادون و سایر قرصهاى دیگر میدهند نام بردند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × چهار =