باز داشت “محمد نیکبخت ” زندانى سیاسى پیشین همراه دو برادرش”هادى و فضل الله”توسط اطلاعات گلپایگان

بر اساس خبرهاى دریافتى روز گذشته شنبه ٣٠ دیماه ماموران اطلاعات گلپایگان اصفهان به محل اقامت محمدنیکبخت و دوتن از برادرهاش به اسم هادی و فضل الله هجوم بردند و پس از ضرب و شتم خانواده ها و خودشان هر سه تن را دستگیر کردند و همراه خود برده اند ، از محل نگهدارى بازداشت شدگان تا کنون خبری در دست نیست .
با توجه به ترور نافرجام دوماه پیش “محمد نیکبخت “توسط اطلاعات و همچنین شکنجه و کشتار بازداشت شدگان اخیر، آشنایان و خانواده نیکبخت دچار نگرانى از سرنوشت بازداشت شدگان میباشند .
گفته شده در هنگام این ضرب و شتم همسر و فرزند فضل الله به خاطر ضربه های شوکر مجروح هستند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + 5 =