اخبار و اعتراضات کارگری، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا: امیر جواهری لنگرودی مدافع حقوق کارگران

اخبار و اعتراضات کارگری در یکشنبه نخستین روز بهمن ماه آ۱۳۹۶؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقو ق کارگران پیرامون : باز گشت اسماعیل عبدى به زندان پس از مرخصى ، ادامه اعتراضات کارگرى از جمله در هپکو اراک و نیشکر هفته تپه ، دروغ پردازى دادستان تهران ” عباس جعفرى دولت آبادى ” که با وقاحت هر چه تمامتر گفته تعداد زندانیان اعتراضات اخیر به کمتر از بیست تن رسیده و این در حالى میباشد که آمار مربوط به رسانه هاى دولتى و مجلس اعلام شده بود که بیش از چهار هزار تن در حوادث اخیر بازداشت شده اند و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × دو =