آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ در نخستین روز بهمن ماه ١٣٩۶

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشید، در نخستین روز از ماه بهمن چون هر یکشنبه مهرشید ایرانى از ساعت ١٣تا١٨ رادیو فرهنگ صداى مهر و دوستى در کنار شنوندگان ارجمند با برنامه هاى گوناگونى که فراهم آورده میباشد ، گفتگوهاى این هفته از رادیو فرهنگ نخست با ناصر زراعتى نویسنده و مستند ساز در گرامیداشت سالروز در گذشت عارف قزوینى شاعر ملى و سپس گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” حسن نایب هاشم” در موردشکنجه و کشته شدن بازداشتی هاى اخیر اعتراضات مردمى در زندانهاى ایران را خواهیم شنید و در ادامه همراه میشیویم با ” امید اقدمى ” شاعر و فعال حقوق کودکان کار ، در مورد احضار مادر و گروگانگیرى وزرات اطلاعات ، در بخش داستان خوانى داستان کوتاه ” نقاش ” را با خوانش و تهیه ” میترا درویشیان ” خواهیم شنید ،دربخش شاهنامه و گرانمایگان سخنور از این هفته داستان شورانگیز ” فرنگیس ” بر گرفته شده از شاهنامه فردوسى را در بخش نخست خواهیم داشت ،اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت ، برنامه ای از رادیو فرهنگ با تهیه و اجراى “امیر جواهری لنگرودی ” مدافع حقوق کارگران را خواهیم شنید و همچنین جهان ورزش در هفته اى که گذشت از یعقوب نجارى پیشکسوت ورزش جودو ، تا هفته اى آینده یکشنبه و شنودى دیگر بدرود میگوییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 + 7 =