پیام صوتى “سهیل عربى” زندانى سیاسى از زندان اوین

مسئولین زندان از اعزام سهیل عربی به دادگاه و بیمارستان خودداری کردند ، بهمین مناسبت “سهیل عربی “در یک پیام صوتی از شرایط خود در زندان اوین میگوید، صداى سهیل و سایر زندانیان سیاسى و عقیدتى باشیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 4 =