“سهیل عربى” زندانى سیاسى در حمایت از ” آتنادائمى و گلرخ ایرایى” دست به اعتصاب غذا زد

پیام صوتى “سهیل عربى” زندانى سیاسى محبوس در زندان اوین که در اعتراض به ضرب و شتم “گلرخ ایرایى و آتنا دائمى “دست به اعتصاب غذا زده است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 3 =