“سهیل عربى ” زندانى سیاسى محبوس در بند هفت زندان اوین به مکان نامعلومى منتقل گردید

سهیل عربى که در پنجمین روز اعتصاب غذاى اعتراضى خود بسر میبرد با تهدید به مکان نا معلومى منتقل گردید ، به وى گفته شده بود که اگر با آرامش حاضر به رفتن نشود با نیروى گارد مواجه خواهد شد ، تا این لحظه از مکان نگهدارى ” سهیل عربى” خبرى در دست نیست

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 − دو =