شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى رادیو فرهنگ ، بخش نخست ” فرنگیس نامه ” تهیه و اجرا:سعید اوحدى

با درودى به گرماى خورشید و بلنداى آسمان : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” از این هفته داستان شورانگیز “فرى گیس “ یا فرنگیس را که همسر با وفاى “سیاوش” و مادر خردمند “کیخسرو” و دخت فرزانه ” افراسیاب ” میباشد ، در این بخش بیشتر آشنا میشویم با چهره ها و شخصیت هاى اصلی داستان و از هفته آینده به شرح و چگونگى آن خواهم پرداخت ، داستانى است برگرفته شده از شاهنامه فردوسى و نقش فرنگیس در ایران کهن توگویى داستان هزاران فرنگیس امروز است که چگونه براى نجات فرزند از دست ستمکاران خود را به هر آب و آتشى میزند بویژه اینکه هنگام باردارى همسر خود را از دست داده و با هوشیارى و بهره جستن از خرد فرزند را یک تنه بزرگ کرده و سرانجام به بزرگترین و آرمانى ترین پادشاه دوران خود میرساند “کیخسرو” و اما شخصیتهاى برجسته این داستان : پیران ویسه ، گلشهر که همسر پیران است ، جریره دختر پیران و گلشهر که همسر سیاوش میشود ، فرود پسر سیاوش و جریره ، افراسیاب شاه توران زمین، گرسیوز برادر افراسیاب و کیکاوس شاه ایران ، فریبرز برادر ناتنى سیاوش و سرانجام رستم و گیو پهلوانان ایران زمین ،فرنگیس نامه پانزدهمین داستان از سلسله گفتار هاى شاهنامه و گراننایگان سخنور است در برنامه هاى گذشته از این نامه ها یاد کردیم : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه و اینک در پانزدهمین نامه از این سلسله گفتار ” فرنگیس نامه” بخش نخست آنرا را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + شش =