گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” شعله پاکروان” در مورد حکم سنگین براى ” منصوره بهکیش” و اخبار مادرانه ها و بازداشت هاى اخیر

امروز در پانزدهمین روز بهمن از رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” شعله پاکروان” و در مورد تحولات جنبش دادخواهى و اخبار مادرانه ها به گفتگو پرداختیم ، نخست در مورد حکم ناعادلانه هفت سال و نیم حبس براى خانم “منصوره بهکیش ” که تنها جرم وى دادخواهى براى اعدام و کشتن ۶ تن از افراد خانواده میباشد ( چهار برادر و یک خواهر و همسر خواهرش ) در این گفتگو خانم پاکروان از خاطراتى که با مادر بهکیشان داشته سخن بمیان آورد و اینکه حکومت تلاش بر فراموشى سپردن این قتل عامها دارد ، همچنین از همراهى خانم منصوره بهکیش با جمع مادرانه ها و مادران پارک لاله ، در ادامه سخن از بازداشت گسترده فعالان مدنى در شهرهاى مختلف ایران از جمله : داریوش زندى به همراه همسرش شیما بابایى ، بهنام موسیوند ، سعید اقبالى و محمود معصومى و در مورد اعتصاب غذاى آتنا دائمى وگلرخ ایرایى که در اعتراض به انتقال به زندان کرچک ورامین میباشد که همراه با نامه اى براى خانم عاصمه جهانگیر میباشد و از سوى دیگر به اعتصاب غذاى سهیل عربى و آرش صادقى اشاره شد و خواسته هاى قانونى آنها ، از اعتصاب غذاى رامین و افشین حسین پناهى در زندان سنندج نام برده شد که پدر و مادر این دو برادر زندانى نیز در بیرون از زندان دست به اعتصاب غذا زده اند ، در پایان خانم پاکروان آدرس دو لینک را در اختیار شنوندگان رادیو فرهنگ قرار دادند تا صورت امکان در فراخوان خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسى شرکت نموده و پتیشن هاى مربوطه را امضا نمایند ،http://goo.gl/A64iKE و
http://goo.gl/ZtafVq
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + نه =