بهزاد علی بخشی” فعال مدنى محبوس در بند ٨ زندان مرکزى اراک

به گزارش رادیو فرهنگ ” بهزاد على بخشى ” فعال مدنى در ارتباط با پرونده اى که بدنبال قتل “وحید حیدرى ” براى فعالین مدنى شهر شازند از سوی وزرات اطلاعات تشکیل گردیده بود در تاریخ ٣٠ دیماه پس از احضار ، خود را تحویل اطلاعات داده و سپس وى تحویل زندان مرکزی اراک داده شد، روز گذشته ١۵ بهمن پس از دو هفته بازداشت از بند تشخیص زندان به بند ٨ زندان مرکزى اراک منتقل گردیده ، این بند حدود سه ماه است که تحت عنوان بند سلامت نامگذارى شده است ، به خانواده ” بهزاد على بخشى گفته شده ۴٠٠ میلیون تومان وثیقه باید تهیه شود تا نامبرده آزاد گردد، یاد آور شویم که در زندان مرکزى اراک هم اکنون هم پرونده ایشان ، آقاى “محمد نجفى ” وکیل دادگسترى و آقاى” علی باقرى” همچنان بدون ملاقات در زندان اراک بسر میبرند ، روز گذشته آقاى ” عباس صفرى” دیگر فعال مدنى که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بود با قید کفالت از زندان اراک آزاد شد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

7 + نه =