“بهزاد على بخشى ” فعال مدنى محبوس در زندان مرکزى اراک به بازپرسى دادگسترى شازند آورده شد

امروز پنج شنبه ١٩ بهمن ٩۶ ” بهزاد على بخشى” فعال مدنى محبوس در زندان اراک بدون خبر از پیش به بازپرسى دادگسترى شازند آورده شد و قرار بازداشت موقت ایشان را به قرار کفالت تغییر دادند و سپس به زندان اراک برگردانده شد ، این فعال مدنى همراه با ” محمد نجفى” و “على باقرى ” در پى افشاگرى قتل ” وحید حیدرى” در زندان بازداشت شدند ، وى هم اکنون در بند ٨ زندان مرکزى اراک میباشد “علی باقری “و “محمد نجفى ” در قرنطینه زندان مرکزى اراک و ممنوع الملاقات میباشند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − 3 =