آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ در بیست و دومین روز بهمن ماه

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشید، در پانزدهمین روز از ماه بهمن چون هر یکشنبه مهرشید ایرانى از ساعت ١٣تا١٨ رادیو فرهنگ صداى مهر و دوستى در کنار شنوندگان ارجمند با برنامه هاى گوناگونى که فراهم آورده میباشد ، گفتگوهاى این هفته از رادیو فرهنگ نخست با “ناصر زراعتى “نویسنده و مستند ساز در گرامیداشت سالروز در گذشت “سیاوش کسرایى ” سپس گفت و شنود رادیو فرهنگ با خانم ” شعله پاکروان “در مورد اخبار مادرانه ها و بازداشت هاى اخیر ، گفتگو با خانم “سودابه نامدار زنگنه “همسر زندانى سیاسى “حمیدرضا رحیمى “در مورد شرایط بلاتکلیفى وى ، آنگاه در گفتگو خواهیم بود با خانم ” لیلا فرجى “از بستگان “محمود معصومى” زندانى سیاسى و در مورد بیخبرى از وى خواهیم شنید ، سپس گفت و شنود با زندانى سیاسى پیشین مصطفى اسکندرى در مورد راهکارهاى جنبش دادخواهى ، در بخش داستان خوانى داستان کوتاه ” بهار ” از مجموعه داستان ” شهر رام ” نوشته و اجرا از ” میترا درویشیان ” را خواهیم شنید ، اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت ، برنامه ای از رادیو فرهنگ با تهیه و اجراى “امیر جواهری لنگرودی ” مدافع حقوق کارگران را خواهیم داشت و همچنین جهان ورزش در هفته اى که گذشت از یعقوب نجارى پیشکسوت ورزش جودو ، جهان در هفته اى که گذشت ، تهیه و تنظیم از ” مهدى گنجه اى فر” را در مورد اخبار مهم هفته گذشته را خواهیم شنید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 + نوزده =