آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ در بیست و دومین روز بهمن ماه

درودى به بلنداى آسمان و گرماى خورشید، در پانزدهمین روز از ماه بهمن چون هر یکشنبه مهرشید ایرانى از ساعت ١٣تا١٨ رادیو فرهنگ صداى مهر و دوستى در کنار شنوندگان ارجمند با برنامه هاى گوناگونى که فراهم آورده میباشد ، گفتگوهاى این هفته از رادیو فرهنگ نخست با “ناصر زراعتى “نویسنده و مستند ساز در گرامیداشت سالروز در گذشت “سیاوش کسرایى ” سپس گفت و شنود رادیو فرهنگ با خانم ” شعله پاکروان “در مورد اخبار مادرانه ها و بازداشت هاى اخیر ، گفتگو با خانم “سودابه نامدار زنگنه “همسر زندانى سیاسى “حمیدرضا رحیمى “در مورد شرایط بلاتکلیفى وى ، آنگاه در گفتگو خواهیم بود با خانم ” لیلا فرجى “از بستگان “محمود معصومى” زندانى سیاسى و در مورد بیخبرى از وى خواهیم شنید ، سپس گفت و شنود با زندانى سیاسى پیشین مصطفى اسکندرى در مورد راهکارهاى جنبش دادخواهى ، در بخش داستان خوانى داستان کوتاه ” بهار ” از مجموعه داستان ” شهر رام ” نوشته و اجرا از ” میترا درویشیان ” را خواهیم شنید ، اخبار و اعتراضات کارگری در هفته ای که گذشت ، برنامه ای از رادیو فرهنگ با تهیه و اجراى “امیر جواهری لنگرودی ” مدافع حقوق کارگران را خواهیم داشت و همچنین جهان ورزش در هفته اى که گذشت از یعقوب نجارى پیشکسوت ورزش جودو ، جهان در هفته اى که گذشت ، تهیه و تنظیم از ” مهدى گنجه اى فر” را در مورد اخبار مهم هفته گذشته را خواهیم شنید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 1 =