“داود اسدی”زندانی امنیتی پیشین نیاز به عمل فورى دارد

“داود اسدى” کارمندسابق ایران ایر نخستین بار درسال۱۳۸۷توسط وزارت اطلاعات بازداشت وبه زندان اوین بند ۲۰۹منتقل گردید وى سپس در سال۸۸ و در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه وبه ۷سال زندان محکوم شد
این حکم پس از اعتراض و درسال۸۹ در شعبه ٣۶ به ریاست قاضى زرگر تایید گردید وى توانست با قرار وثیقه و بشکل مشروط آزاد شود . “داود اسدى “سال ۹۰ دوباره دستگیر و به بند ۳۵۰اوین برای اجراى حکم ۷ساله منتقل شد ، اودرطول سالهای تحمل حبس به نکروز سرفمور(سیاه شدن استخوان لگن)مبتلا شد
و اکنون پس ازحدود یکسال که از آزادی وى میگذرد بخاطرداشتن سوپیشینه هیچ شغل در مکان هاى دولتی وخصوصی نمیتواندداشته باشد، وى بخاطر دردشدید استخوان فاسدشده نیازبه عمل جراحی دارد که باتوجه به سالهای طولانی زندان ونداشتن شغل بخاطرسوپیشینه اکنون بدون هیچ منبع مالی این نیاز فوری به عمل جراحى با مشکل مواجه شده

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × پنج =