گفت و شنود رادیو فرهنگ با ویدا مهران نیا در مورد تماس یکى از نماینده پارلمان اروپا با همسرشان احمدرضا جلالى که به اعدام محکوم شده است

در این گفتگو خانم ” ویدا مهران نیا” از چگونگى سفر یک هیات از پارلمان اروپا به ایران براى ملاقات با وکیل و مادر همسرشان دکتر ” احمدرضا جلالى” براى شنوندگان سخن گفتند و اشاره نمودند که نیروهاى امنیتى از این ملاقات که قرار بوده با زینب طاهرى وکیل و نجیبه مرتضوى مادر این زندانى انجام پذیرد ممانعت بعمل آورده اند ، سرانجام یکى از این نمایندگان که از کشور سوئد محل سکونت آقاى جلالى بنام موفق میشود براى چند دقیقه با احمدرضا جلالى تلفنى گفتگو کند وى در گزارشى که به رادیو سراسرى سوئد روز جمعه ٢٧ بهمن ارائه داد از شرایط بد جسمى و کاهش وزن جلالى در زندان سخن گفتند و تنها راه نجات وى را فشار افکار عمومى به حکومت ایران براى لغو این حکم ناعادلانه اعدام دانستند ، ویدا مهران نیا در پایان این گفتگو خواهان حمایتهاى گسترده ترى از سوى مجامع بین المللى و حقوق بشرى براى لغو حکم اعدام و آزادى دکتر” احمدرضا جلالى ” شدند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 + 4 =