اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

برنامه امروز پیرامون  : بازگرداندن رضا شهابی به بند۲۰۹ زندان اوین ، اعتراض به سیاست های مدیریت شرکت واحد و چراغ های روشن درکلان شهر تهران امروز یکشنبه، درمعرفی عثمان اسماعیلی کارگر از زبان خودش، دشواری نرخ هزینه ها ودستمزدها طی بیست سال اخیر، سطح وسیع اعتراضات در هفت تپه ، بازنشستگان ، مالباختگان ، نانوایان و کارگران شهرداری ها و بیانیه آقایان عبدالفتاح سلطانی،محمودبهشتی لنگرودی ، اسماعیل عبدی از زندان اوین در قبال حوادث اخیر آورده اند : سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل و… با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 − 13 =