پیام صوتى حمیدرضا امینى زندانى سیاسى محبوس در زندان فشافویه که در اعتصاب غذاى خشک بسر میبرد

پیام صوتى حمیدرضا امینى زندانى سیاسى محبوس در زندان فشافویه که در اعتصاب غذاى خشک بسر میبرد و تاکید بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته هاى خود ، وى در این پیام که امروز ١٨ اسفند ٩۶ در دسترس فعالین حقوق بشر قرار گرفته اعلام میکند که در صورت مرگ وى در زندان اعضاى بدن خود را که قابل استفاده باشد به محرومانى که نیاز دارند اهدا میکند ، با هم بشنویم صداى این زندانى و خواسته وى را

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + هجده =