گفت و شنود رادیو فرهنگ با موبد کامران جمشیدى در مورد زادروز خجسته زرتشت پیام آور خرد و راستى

شش فروردین زادروز خجسته اشو زرتشت پیام آور مهر و راستى و خردگرایى میباشد ، در این پیوند همراه شدیم با موبد ” کامران جمشیدى” و در مورد پیام زرتشت و اندیشه هاى پاک وى به سخن پرداختیم ، از گاتها و یا سروده هاى زرتشت که هفده سروده و در پنج بخش میباشد یاد شد و سپس بخشى از یادبود زاده شدن زرتشت را که نیاکان ما سروده اند و بویژه در یشتهاى قدیم آورده شده براى شنوندگان خوانده شد ، در این گفتگو بیشتر به جنبه هاى خردگرانه و مهرورزانه پیام زرتشت اشاره شد ، رادیو فرهنگ با شادباش براى این روز فرخنده توجه شنوندگان را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × یک =