پیام نوروزی محمد نیکبخت از داخل زندان به ملت بزرگ ایران

باز هم نوروزی دیگر آمد و آرزوی رهایی و آزادی مردمم چهاردیواری انفرادی را به کنار می زند و احساس سربلندی و افتخار را در چهره مردم ایران زمین می بینم.
سال ۹۶ با تمام دروغ پردازی ها و نیرنگ ها , سال بیداری و آگاهی مردم بود.امیدوارم امسال سال پیروزی شما و سالی پر از شکست و سرافکندگی برای دشمنان واقعی ایران زمین باشد. دشمنان واقعی ایران نه در پشت مرزها و نه در پشت خاکریزها هستند بلکه لباس ریا بر تن کرده و در مسند خدمت نشسته اند. دشمن واقعی کسی است که هر رور و هر لحظه هر تصمیمی می گیرد به ضرر ایران و به نفع بیگانگان است.
سال ۹۷ سالی پر از پیروزی و موفقیت خواهد بود , اگر از دشمن پوشالی نترسیم و فریب نیرنگشان را نخوریم.

محمد نیکبخت
زندان اصفهان اول فروردین ۱۳۹۷

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 2 =