اخبارواعتراضات کارگری امروزیکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء ازامیر جواهری لنگرودی

آنچه که در برنامه امروز خواهیم شنید :اعتراض کارگران واحد های مختلف هفت تپه، حوادث دشوار حین کار، اشتغالزایی دروغین دولت روحانی، تخریب باغات و زمین خواری اطراف تهران ، کارگران ایران پوپلین رشت برای دریافت مطالبات خودشان به ایجاد تشکل مستقل رسیده اند، دشواری زندگی مردم اعراب ساکن جنوب ایران در اعتراض به برنامه کانال دو تلویزیون جمهوری اسلامی در نمایش کلاه قرمزی، و اعتراضات وسیع کارگران هفت تپه و دستگیری ها همچنان ادامه دارد و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 5 =