درخواست یعقوب نجارى پیشکسوت ورزش جودو از گلرخ ایرائی برای متوقف ساختن اعتصاب غذایش

من هم به نوبه خودم از شیر زن سرزمینم خانم گلرخ ایرایی خواستارم که به اعتصاب غذای خود پایان داده تا مردم سرزمینم ایران عزیز در آینده نزدیک با نابود شدن بساط ستمگرى از وجود نازنین و شیر زنانه وى بیشتر استفاده برده و در جهت پیروزی مردم بهره بیشتری نصیب مردم عزیز گردد، ما به وجود تو گلرخ گرامى بیش از پیش نیازمندیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه + دوازده =