اخبارواعتراضات کارگری امروزیکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء ازامیر جواهری لنگرودی

اخبارواعتراضات کارگری امروزیکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء ازامیر جواهری لنگرودی پیرامون : ورود بیرویه قاچاق لوازم بهداشتی در برابر شعار تولید داخلی، بازار ماهیگیری در خلیج فارس در دست شرکت های ماهی گیری چینی ،موقعیت اعتراضات آتش نشانان نفت و گاز در عسلویه ، دشواری معلمی در کپر نشینان عشایر، تجمع کارگران کاشی وسرامیک حافظ ، تجمع کارگران نساجی خامنه برای ۳۲ ماه عدم دریافت حقوق، مشکلات کشاورزان اصفهان و تجمع آنان در پای پل خواجو، کارگران صنعت نیشکر هفت تپه و دشواری های آنان و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × پنج =