شکایت یکی از شاگردان محمدعلی طاهری از قاضی و سرپرست دادسرای عمومی به دلیل نقض حقوق قانونی متهمین

شکایت یکی از شاگردان محمدعلی طاهری، از قاضی امین ناصری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس (۳۳ ناحیه) تهران، به دلیل تخلفاتی که در پرونده اش صورت گرفته است.

به گزارش رادیو فرهنگ، زهرا سادات ابراهیمی، از شاگردان محمدعلی طاهری (عرفان حلقه) طی شکایتی از امین ناصری، قاضی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس (۳۳ ناحیه) تهران، تقاضای رسیدگی به دلیل ۱۲ مورد تخلف صورت گرفته در پرونده اش، را کرده است.

گفتنی است، طی ۴ ماه گذشته تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ زهرا سادات ابراهیمی از شاگردان محمدعلی طاهری پیگیر پرونده شکایت خودش از قاضی پرونده اش به دلیل نقش آشکار موارد قانونی آن است. اما هنوز هیچ اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.

از موارد تخلفی که زهرا سادات ابراهیمی نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده است عبارتند از:

۱- بازداشت غیرقانونی خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲ و بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۳۵۱/۸/۲۳ به تصویب مجلس کشور رسیده است.

۲- عدم تفهیم اتهام پس از بازداشت خلاف اصل۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ و ۴ میثاق یادشده

۳- ۲۰ روز پس از بازداشت زهرا ابراهیمی، رئیس دفتر قاضی ناصری قصد تفهیم اتهام داشت که مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی بند ۳ ماده ۹ میثاق یادشده است.

۴- صدور قرار جلب به دادرسی غیرمستدل و غیرمستند مغایر با اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

۵- قاضی ناصری به زهرا ابراهیمی گفته بود نیازی به خواندن صورتجلسه نیست فقط امضاء کنید، مغایر با اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۱۹۵ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

۶- قرار تامین صادر شده به زهرا ابراهیمی ابلاغ نشد (اعلام شد) و تصویر آن تحویل نشد، نقض ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

۷- قرار تامین مستدل، مستند و موجه نبود نقض اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۲۳۹ و۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

۸- قرار تامین صادر شده از نوع وثیقه به میزان یک‎میلیارد ریال متناسب با جرم و مجازات نبوده و مغایر با شرایط مواد ۲۳۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

۹- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی از وی سلب شد، مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و جزء «ب» و «ج» بند ۳ ماده چهارده میثاق یادشده

۱۰- اظهارنظر قاضی ناصری مبنی بر اینکه وی مجرم است قبل از انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی و همچنین گفتند: «من قانونم، خودم می‌گم و خودمم اجراش می‌کنم» که مغایر با اصل ۱۵۶، بند ۳  اصل ۱۵۸، ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق یادشده می‌باشد

۱۱- متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند، اما زهرا سادات ابراهیمی در بند محکومان بازداشت بود، خلاف ماده ۵۱۴ قانون قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۰ میثاق یادشده

۱۲- عدم اخذ آخرین دفاع نقض ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

گفتنی است، بنا به پیگیری های صورت گرفته توسط زهرا سادات ابراهیمی، دو بار درخواست از طرف دادسرای انتظامی قضات به رییس دادگستری تهران ارسال داده شده است و تقاضا کرده اند گزارش پرونده به آن ها داده شود اما همچنان در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شش − 5 =