اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله «سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» در مورد صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله «سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» در مورد صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج:

“مردم مبارز عزیزان دربند خود را در زندانهای رژیم تنها نمی گذارند”

داس مرگ بر بالای سر زندانیان سیاسی اسیر جمهوری اسلامی همچنان در حرکت است. سینا قنبری، وحید حیدری، محسن عادلی، قاسم سواری، سارو قهرمانی، از جمله دستگیر شدگان خیزشهای دیماه گذشته هستند که توسط آدمکشان جمهوری اسلامی در زندانهای مختلف به قتل رسیدند. احتمال دارد که این لیست طولانی تر هم باشد. هنوز صدها تن از بازداشت شدگان متهم به شرکت در این خیزشها در زندان به سر می برند و خطر مرگ جان آنها را تهدید می کند.
در ادامه این اقدامات جنایتکارانه، اکنون خبر می رسد که حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که در شهریورماه گذشته به اسارت درآمده بود، در بیدادگاه جمهوری اسلامی قطعیت یافته است و بیم آن می رود که رژیم در روزهای آینده دست به ارتکاب جنایتی دیگر بزند و این حکم ضد انسانی به اجرا در آید. پیش از این نیز حکم اعدام “هدایت عبدالله پور” صادر و تایید شده است.
دستگاه قضائی بیدادگر و فاسد جمهوری اسلامی سابقه طولانی در پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی به زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد. با وجود این هر وجدان بیداری نه تنها اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، بلکه نفس بازداشت و زندانی کردن آنها را، دارای هر عقیده و مرامی باشند و در ارتباط با هر گروه و سازمانی بوده باشند، محکوم و از آن ابراز تنفر میکند.
اما برای جلوگیری از تداوم آدم کشی های جمهوری اسلامی در زندانها راهی جز تشدید مبارزه با این رژیم در همه عرصه های مبارزه سیاسی و طبقاتی وجود ندارد. تحمیل خواست لغو احکام اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی به رژیم یکی از هدفهای اولیه این مبارزات است.
کشتار مبارزین در زندانها، صدور احکام اعدام، بازداشتهای گسترده، همگی بمنظور ارعاب مردم معترض صورت می گیرد. در واقع رژیم با کشتار زندانیان سیاسی، مردم را در بیرون زندانها تهدید می کند. اما اگر مردم نشان دادند که از جان عزیزان در بند خود نخواهند گذشت و به دفاع از زندانیان سیاسی برخواهند خواست، اگر نشان دادند که مرعوب فضائی که رژیم به این ترتیب سعی در ایجاد آن دارد نمی شوند، در این صورت ارتکاب این اعمال برای رژیم دشوارتر و پر هزینه تر خواهد شد و این یگانه راه موثر برای جلوگیری از تداوم شکنجه و کشتار در زندان ها و برای نجات زندانیان دربند و جان رامین حسین پناهی نیز خواهد بود. واقعیت این است که با توجه به سابقه این رژیم در اعمال سیاست ها ضد انسانی در زندانها، تهدید نسبت به جان زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام را بایستی جدی گرفت. دفاع پیگیرانه از این انسانهای در بند، که گناهی جز مخالفت با رژیم حاکم در ایران ندارند، وظیفه عاجلی است که در برابر مردم مبارز و آزادیخواه در کردستان و در سراسر ایران قرار دارد. رژیم بایستی بفهمد که تعرض به جان زندانیان سیاسی بیدفاع، به بهای سنگینی برای وی تمام خواهد شد. به این رژیم باید نشان داد که مردم آزادیخواه و مبارز در کردستان و در سراسر ایران از خون فرزندان در بند خود نخواهند گذشت. برای بازداشتن رژیم از ادامه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی، کاری بیش از محکوم کردن و خشم فرو خفته، ضروری است.
کومه له مردم کردستان را به دفاع قدرتمندانه از جان رامین حسین پناهی و از کلیه زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی فرا میخواند. این زندانیان فرزندان مردمی هستند که چهار دهه است در مقابل زورگوئی و ستمگری و پایمال شدن حقوق اولیه شان مقاومت میکنند و در مقابل سلطه این رژیم سر تسلیم فرود نیاورده اند. رژیم جمهوری اسلامی باید بداند که با اینگونه اعمال نه تنها مردم کردستان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه آتشفشان خشم آنها را شعله ورتر خواهد ساخت.

کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده − 1 =