اخبارواعتراضات کارگری امروزیکشنبه ٢۶ فروردین ۱۳۹۷ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا : امیر جواهرى لنگرودى

این هفته پیرامون :بحران کم آبی ، تجمعات روستائیان شرق اصفهان برای وصول حقابه ، موج وسیع اعتراضات کارگران حول حقوق های معوقه ، مسئله دشواروضعیت صیادان جنوب و استان گلستان ، تجمع معلمان حق التدریسی در چندین شهر ایران ، حرکت مشترک و سنبلیک محمود بهشتی لنگرودی ، اسماعیل عبدی و عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین ، با زدن موهای سر خود، اعتراضی را اعلان داشتند. نامه اسماعیل عبدی مبنی بر اعلان اعتصاب غذا از بیست و هشتم فروردین نسبت به وضعیت خود و بیانیه مشترک این سه تن از زندان اوین ، در هفت بند و تعیین موضع نسبت به وضعیت موجود و سایر تحرکات کارگری  و…  با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × یک =