علیرضا معینیان فعال حقوق کودکان موردضرب وشتم افراد ناشناس قرارگرفت

این فعال مدنی پیش از دستگیری در اعتراضات دیماه ، درچند نوبت مورد تهدید افراد ناشناس و لباس شخصی قرار گرفته بود که در یک مورد افراد لباس شخصی به بهانه‌ی احراز هویت ، با نشان دادن کلت کمری و الفاظ تهدید آمیز وی را تهدیدکرده بودند. پس از آن در اعتراضات دیماه در یکی از خیابان های فرعی میدان انقلاب با حکم بازداشت توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدکه بعد از بازداشت با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد . سپس در روز ۱۴ فروردین از سمت مامورین اطلاعات با احضاریه‌ی کتبی  که به اجبار مورد امضای این فعال مدنی  قرار گرفت به اتاق بازجویی وزارت اطلاعات در زندان تبریز احضار شده و روز ۲۲فروردین مورد بازجویی طولانی قرار گرفت . پس از آن در روز ۲۵ فروردین در یکی از خیابان های تبریز مورد ضرب و شتم افرادی ناشناس قرار گرفته که سپس افراد از محل متواری شدند .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 − هشت =