گفت و شنود رادیو فرهنگ با میثم شریف فعال سیاسى و دانشجویى در مورد اعتراضات سراسرى در ایران و آینده جنبش هاى مردمى

در گفتگوى امروز رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” میثم شریف” فعال سیاسى و دانشجویى که اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در شهر تبریز بازداشت میشود ، در این گفتگو وى به شیوه بازداشت خود و تهدید هایی که در وزارت اطلاعات این شهر شد سخن بمیان آورد و از جمله اینکه از همان لحظه اول بازداشت مامورین مطرح میکردند که اگر مواد مخدر بخواهى همه نوع داریم و در اختیارت میگذاریم که بعدها متوجه میشود چنین روش وقیحانه اى را در مورد سایر بازداشتى ها بکار میبردند و در ادامه گفتگو اشاره   کوتاهى هم داشته شد به ریشه ی این اعتراضات . در پایان و در پاسخ به این پرسش که چه اتهاماتى بازجو در پرونده شما وارد میکرد ، میثم شریف توضیح داد که بخاطر  یکى از سروده هاى وى که براى زنده یاد شاهرخ زمانى این فعال کارگری سروده بود بارها مورد بازجویى قرار میگیرد و در پایان سخن امروز میثم شریف براى شنوندگان پیامى دارد که  توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم و همچنین خواندن سروده اى به یاد شاهرخ زمانى از میثم شریف

“دشنه‌ای که آسیمه‌وار
ارتفاع خون ِ تو را می‌پیماید..
تاریخی که پشت غریب‌ترین لحظه می‌ایستد
و خاکی که با پیکرت مقام می‌گیرد
بشارتی‌ست
به حماسه‌ی مرگت
که شهادت را..”
مردی به‌سان کوه که در راهْ‌خاکش ، چونان زیست که انسان باید..
“”برای زنده‌یاد شاهرخ زمانی”” :
_______________________
ستاره بود
کز شب شکفته بود
افراشته
با خنده‌سار نور …
-همچون گلی-
ـ□
سحرْ  بی‌شُکوه
لب فرو بسته و خاموش:
ستاره ها
قطره قطره به زمین می‌چکند و باد
ویران‌ترین سرودش را -بی‌هیچ دریغی-
زمزمه می‌کند …
ـ□
گلوله می‌رقصد
تابوت می‌درخشد..
ستاره می‌ریزد از دست‌هایِ تندِ آسمان
و باد مویه می‌کند
ـ□
امروز ،
٢٢شهریور است
شاهرخ
همچون گلی
با خنده‌سار نور
می‌شکفد..
#میثم_شریف

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 2 =