گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ این هفته آلترناتیو تهیه و اجرا سارا فرزاد

همراهان عزیز رادیو فرهنگ درود وعرض ادب بنده وسایر همکارانم را در رادیو فرهنگ بپذیرید ، همانطور که می دانید امروزه بخش های وسیعی از مردم ایران در نقاط مختلف کشور در تظاهرات و اعتراض های خیابانی به صراحت می گویند که استبداد مذهبی و نظام سیاسی اسلامی نمی خواهند. اما، آنان هنوز به صراحت نمی گویند که خواستار کدام نظام سیاسی جایگزین هستند

اینکه ایا به راستی می دانند جایگزین چیست وکیست وآیا الترناتیوی برای پاسخ به این سوالات وجود دارد باید به این مهم توجه کرد که تا چه اندازه مردم ما با مفهوم الترناتیو اشنا هستند تا بتوانند هوشمندانه در پی آن باشند وآیا به راستی الترناتیوی به معنای واقعی کلمه وجود خواهد داشت در این برنامه با ما باشید با چالش های مفهومی واژه آلترناتیو در گفتمان سیاسی روز ایران
یکی از نقاط ضعف رژیم وحکومت آخوندی در همان ابتدای انقلاب سال ۵۷ فقدان طرح وبرنامه دقیق برای اداره کشور بود چنانچه در مصاحبه های متعدد هر بار که از خمینی رهبر سابق ایران سوال می کردند برای ایران چه برنامه ای داری، یا به آینده موکول می کرد ویا با وعده ووعیدهای برابری وازادی وعدالت اجتماعی سعی در فرافکنی می نمود واین یکی از عمده ترین ضعف ها وخلا های انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ بود
به زودی صدای مخالفان ومعترضان علیه سیاست های جزم اندیشانه وغیر دمکراتیک حاکم بلند شد .رژیم که تنها راه نجات را سرکوب مخالفان می دید با کشتار بی رحمانه مخالفان عقیدتی ومعترضان اعلام موضع خصمانه خویش را نسبت به مخالفان نظام اعلام کرد و دیری نپایید که دهه ی سیاه شصت
تبدیل به دهه ی کشتار بی رحمانه ی مخالفان نظام وسرکوب نیروهای عقیدتی گردید که نمونه ی بارز آن کشتار بدون محاکمه حدود ۴۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
سیل مهاجرت انبوهی از نیروهای فکری ومخالفان ایدیولوژی سلطنت مطلقه فقیه اغاز گردید .و گروههای زخم خورده از ظلم وسرکوب استبداد مذهبی با تشکیل گروهها جنبش ها وجمعیت های مخالف نظام داخل ایران، به عنوان اپوزوسیون شکل گرفت این گروهها در طی سالها مبارزه سعی کردند به نوعی ساختارمند الترناتیو وجایگزین مناسبی برای حکومت پس از سرگونی رژیم مستبد مذهبی آخوندی باشند ،اما براستی الترناتیو چیست والترناتیو کیست…
در این برنامه به مختصر توضیح در باره الترناتیو می پردازیم با ما باشید در این برنامه…
الترناتیو که در رده اسامی فرانسوی تقسم شده به معنای شق یا راه حل دوم به جای شق یا راه حل اولیه، علی البدل، گزینه وجانشین تعریف شده است
الترناتیو درسیاست به معنای گزینه وجانشین سیاسی است ،به طور کلی الترناتیو سیاسی به دو معناست .اول در کشورهای دمکراتیک که به معنای حزبی است که در مقابل حزب حاکم قرار می گیرد وتلاش می کند خودش را برای کسب قدرت در انتخابات پیش رو حاضر کند که به آن دولت در سایه هم گفته می شود مثل دولت در سایه در انگلستان ، واما الترناتیو در کشورهای غیر دمکراتیک ودیکتاتوری به معنای جمعی از تشکل های مخالف هست که می خواهند دیکتاتور حاکم را سرنگون کنند واز خط مشی ،طرح وبرنامه ونیروهای لازم برای تحقق این امر برخوردارند.
در مورد ایران همین تعریف دوم صادق است چون در کشور ما یک دیکتاتوری مذهبی حاکم است
اولین خصوصیت یک الترناتیو برای دیکتاتوری ها این است که خواهان براندازی تمامیت ان نظام هستند یعنی تغییرات بنیادین ونه اصلاحات بنابر این محاله که باندها گروهها ودسته جات درونی رژیم الترناتیو باشند چرا که چاقو دسته ی خودش را نمی برد
یکی دیگر از ویژگی های یک الترناتیو جامع و هدایت کننده بودن آن هست جامع بودن یعنی خواهان تمام جمهوری خواهانی باشد که به دنبال سرنگونی هستند
از سوی دیگر الترناتیو باید هدایت کننده باشد یعنی اجازه ندهد که نیروهای مخالف با براندازی نظام به صرف مخالفت واعتراضات سطحی به سیاست های یک نظام به الترناتیو تبدیل بشوند
با این ویژگی ها می توان الترناتیو را اینگونه تعریف کرد الترناتیو یعنی موجودیت سیاسی که اعضای ان به طور منظم تلاش می کنند تا رژیم حاکم را به زیر کشیده وقدرت را به دست بگیرند یک حکومت جدید تشکیل بدهند.
همچنین الترناتیو باید پاسخگو باشد اول انکه ابتدا باید مشخص کند هدف از الترناتیو چیست؟
بعد از تعیین هدف باید به شیوه راهبرد های رسیدن به ان هدف را مشخص کند یعنی استراتژی وبعد از آن تاکتیک ها ومراحل مختلف محقق کردن آن استراتژی را تعیین تکلیف کند وبعد آز آن نحوه ی اجرایی کردن این تاکتیک ها را معین کند
حالا با این تعاریف می شود فهمید در این بازار شلوغ سیاست چه نیروهای سیاسی الترناتیو هستند وچه نیروهای الترناتیو نیستند . به راستی التر ناتیو کیست
درحال حاضر نیروهای سیاسی اپوزوسیون در سطح وسیعی در حال فعالیت هستند و اینکه مشخص شود کدامیک یک از نیروها شایسته الترناتیو هستند نیاز است تا طرح وبرنامه ی بعد از گذار از رژیم مستبد ودیکتاتوری مذهبی ایران را اعلام نمایند…
باتحقیق ومراجعه به برنامه برخی از الترناتیو ها به نظر می رسد دیدگاههای متفاوتی در ارائه طرح وبرنامه ها وجود دارد برخی از نیروهای سیاسی که خود را الترناتیو به حق می دانند بدون پشتوانه ی مردمی ومشروعیت قلبی خود را وام دار حکومت می دانند وبا ارائه طرح وبرنامه های از پیش تعیین شده حتی به چیدمان وانتخاب وانتصاب دولت موقت خویش پرداخته وبا ارائه ساختاری شماتیک سعی در ارائه تصویری تخصصی فنی وبه حق از خویش داشته وخود را بهترین گزینه می دانند غافل از انکه این حرکت انها کاملا غیر دمکراتیک ودیکتاتور مابانه است
و اما در این میان الترناتیو هایی نیز هستند با مشروعیت قلبی میان مردم این گروه الترناتیو قائل به روشهای دمکراسی خواهانه ومتکی به پتانسیل های نیروهای مردمی بوده و ضمن داشتن برنامه معتقد است الترناتیو باید از دل مبارزه مردم زاده شود ومتکی بر بدنه قوی ومستحکم مردم باشد
به نظر می رسد الترناتیوی که ساختار خویش را نه از پیش تعیین شده، که بر بدنه محکم خواست های مردمی بنا می کند از مشروعیت قلبی والتزامات عملی تری برخوردار می باشد….
الترناتیوی که به شیوه غیر دمکراتیک ومستبدانه ساختار از پیش تعیین شده ای حتی در اجزا ساختارش ارائه می کند خود باز تولید نوعی دیکتاتوری است
در هیچ انقلاب و جنبش بزرگ اجتماعی، به ویژه در کشورهای استبدادزده، اول آلترناتیو ساخته و مطرح نمی شود. هر جنبش انقلابی ابتدا با مرحلۀ نفی یا به تعبیر زیبای هگل با “نیروی شگرف مفهوم منفی” آغاز می شود. در چنین جوامعی از جمله جامعۀ ایران، مردم پیش از هر چیز باید اعلام کنند که رابطه .شان با رژیم دیکتاتورحاکم چیست وپس از مرحله ی نفی، ساختار از دل مردم متخصصان وپتانسیل های موجود داخل وخارج تشکیل می گردد
بی تردید در مرحله ی گذار وپس از محو حکومت مستتبد ودیکتاتوری مذهبی ایران در انتخاباتی ازاد نوع حکومت را آرا مردم تعیین می کند اما انچه مسلم است هم اکنون دوضلع مثلت حکومت در دوران گذار از جمهوری اسلامی متکی بر خواست جمعی مردم یعنی دمکراتی بودن وسکولاریسم شکل یافته و ضلع سوم به انتخابات مردم منوط است
انچه در هاله ای از ابهام قرار دارد این است که
ایا مردم ایران جمهوریت را ضلع سوم حکومت سکولار دمکرات برای ایران تعریف می کنند ویا خواهان حکومت مشروطه سلطنتی در کنار سکولاریسم و دمکراسی در ایران هستند یعنی حکومتی شبیه به انچه از دیر باز تا به امروز در کشورهای توسعه یافته اسکاندیناوی چون سوئد نروژ دانمارک ونیز انگلیس وغیره وجود دارد بی تردید ای مهم را مردم ایران در تاریخ پیش رو رقم خواهند زد
دوستان عزیز شنونده به پایان این برنامه رسیدیم تا برنامه ی بعد در آغوش مهربانی های بی ریا

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 − 8 =